48h w NYC

Łącznie 30 godzin w podróży i 48 na miejscu? Co to dla mnie!