Nepal

O tym jak spędzę 30 urodziny myślałam odkąd skończyłam 29 lat. Pomysł na wyjazd na wolontariat wykluwał się powoli.